Wirelinesupervisor

Ansvarlig for utførelse og planlegging av operasjon offshore. Selskapets representant mot kunde og rapporterer til selskap og kunde.

Assisterer på dekk.