Wirelineoperator

Ansvarlig på dekk og kjøring av winch. Har og ansvar for at utstyr som blir brukt i brønner er vedlikeholdt og i god stand.

Opp og nedrigging av trykk kontrollutstyr på brønner.