Jobb som teknisksjef

Teknisk sjef kontrollerer og deltar i styring, vedlikehold og reparasjon av mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr og maskineri om bord på skip.

 

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • bestille drivstoff og andre forbruksvarer til maskinrom og føre regnskap over forbruket.
  • utføre teknisk overvåking av installasjon, vedlikehold og reparasjon av skipets maskineri og utstyr for å garantere overensstemmelser i forhold til spesifikasjoner og forskrifter.
  • være ansvarlig for mekanisk fremdrift samt operasjon av skipets mekaniske og elektriske installasjoner.
  • anvende sin kunnskap om hvordan skipets maskineri og utstyr fungerer for å identifisere og løse problemer .


Nødvendig for å jobbe som teknisksjef offshore

For å kvalifisere til jobbe som teknisksjef offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :

Karriere oversikt Teknisk offshore

Stilling

Fører til

Vanlige krav

Tilleggskrav

Teknisk assistent

Teknisk sjef

Maskinoffiser sertifikat klasse 2 (1. maskinist). Gjennomført og bestått godkjent kurs for teknisk assistent. Erfaring: minst et år som maskinromsoperatør eller maskinoffiser på MOU.

Godkjent offshore helseerklæring.

Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.

Teknisk sjef

Maskinoffiser sertifikat klasse 1 og gjennomført og bestått godkjent kurs for teknisk sjef. Erfaring: Minst et år som teknisk assistent på MOU.