Sykepleier, offshore

Sykepleiere behandler, pleier og veileder syke, skadede og andre pleietrengende personer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta helsemessig beredskap.
 • Ansvarlig for helsetjenesten om bord, inkludert jornalføring, rapportering, innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr.
 • Konsultasjoner/behandling i forbindelse med sykdom i samarbeid med bedriftslegen.
 • Personlige samtaler og gi helseforebyggende undervisning.
 • Følge opp vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr.
 • Førstehjelpsundervisning.
 • Tilsyn og oppfølging m.h.t. næringsmiddelshygiene og generell hygiene.
 • Bidra i arbeidet med kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø.
 • Utføre tilsyn og oppfølging av kjemikaliehåndtering med særlig vekt på risikovurdering av kjemikalier brukt i arbeidsoperasjoner.
 • Bidra aktivt i HMS-arbeidet om bord i samarbeide med Vernetjeneste og ledelsen.

Krav til en sykepleier offshore

For å kvalifisere til jobbe som sykepleier offshore trenger du:

Har du allerede IMO50/60 Sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger du kun:

Annen relevant erfaring:

 • Videreutdanning i anestesi eller prehospitale tjenester
 • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste
 • Erfaring fra forebyggende helsearbeid
 • ATLS-kurs (Advanced Trauma Life Support)
 • PHTLS-kurs (Pre-Hospital Trauma Life Support)
 • HMS-erfaring/utdanning
 • Gode engelskkunnskaper