Jobb som subsea engineer

Ingeniører og teknikere innen petroleum, utfører tekniske arbeidsoppgaver i forbindelse med metallurgiforskning for å utvikle forbedrede metoder for utvinning av olje og gass, utforming av konstruksjoner, drift, systemer for transport og oppbevaring av råolje og naturgass.

 

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

 

  • forbedre metoder for utvinning av olje og gass eller teste prototype.
  • tilby teknisk assistanse ved geologiske og topografiske undersøkelser og planlegging av olje- og gassutvinning, transportsystem samt bearbeidings- og raffineringsanlegg.
  • utarbeide detaljerte anslag over størrelser på og kostnader for materiell og arbeid ved produksjon og installasjon ifølge gitte spesifikasjoner.
  • stå for teknisk overvåking av konstruksjon, installasjon, drift, vedlikehold og reparasjon av anlegg for utvinning, transport, oppbevaring og bearbeiding av råolje og naturgass med det formål å sikre at regler og forskrifter blir fulgt.
  • anvende teknisk kunnskap om utvinning av olje og gass, transport og oppbevaring og prinsipper for å identifisere og løse eventuelle problemer

Nødvendig for å jobbe som subsea engineer offshore

For å kvalifisere til jobbe som subsea engineer offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :