Jobb som senior boresjef

Riggselskapets administrator på riggen og er arbeidsleder for borelaget. Boresjefen samarbeider tett med Boreleder.

 

Se firma du kan søke jobb til her

Holder oversikt over framgangen i boreprosessen, og skal sørge for at det til enhver tid er riktig personell og utstyr på plass for å gjennomføre arbeidet. Arbeider ihenhold til etablerte styringsystem og kontinuerlig ha høy fokus på sikkerhet.

En Boresjef kan avløse borer i pausene og deltar i varierende grad i arbeidsoperasjoner som blir utført.

Nødvendig for å jobbe som senior boresjef

For å kvalifisere til jobbe som senior boresjef trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :

Karriereoversikt Boring

Stilling

Rekrutterer til

Vanlige krav

Tilleggskrav

Hjelpearbeider / dekksarbeider

Boredekksarbeider

5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess.
Se oversikt over anbefalte bakgrunner

 

eller VG1 TIP / elektro
VG2 Bore- brønnteknikk + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag

 

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver

Boredekksarbeider

Tårnmann

Tårnmann

Assisterende borer

Praksis som boredekksarbeider

Assisterende borer

Borer

Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg.

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.

Borer

Boresjef

Praksis som assisterende borer

Boresjef

Senior Boresjef

Praksis som borer

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.