Jobb som radiooperatør

Operatører av kringkastings- og telekommunikasjons utstyr kontrollerer teknisk utstyr for radio- ogTV-sendinger, både før innspilling og ved direkte sendinger, samt andre typer telekommunikasjonssignaler på land, til sjøs eller i fly.


I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • betjene og overvåke satellitt-, overførings- og sendingssystemer for radio og TV.
  • betjene radiokommunikasjonssystemer, satellitt-tjenester og "multiplekse" systemer på land, til sjøs og i fly.
  • tilpasse praktisk og teoretisk kunnskap om kringkasting, telekommunikasjonsmaterialer og overføringssystemer for å identifisere og løse eventuelle problemer.

Nødvendig for å jobbe som radiooperatør offshore

For å kvalifisere til jobbe som radiooperatør offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :