Pluggspesialist

Ansvarlig for sette/trekkeverktøy og plugger som ev settes/trekkes. (E-Line operasjoner).