Jobb som plattformsjef

Produksjonsdirektører innen olje- og gassutvinning planlegger, leder og samordner produksjonen under ledelse av administrerende direktør e.l. og i samråd med ledere i andre avdelinger.

 

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • planlegge, lede og samordne virksomheten i samband med vareproduksjonen, produksjon eller forsyning.
  • ha ansvaret for effektiv ressursutnyttelse og for at produksjonsmålene oppfylle.
  • planlegge og lede daglig virksomhet.
  • kontrollere kostnader.
  • overvåke at sikkerhetsforskriftene blir fulgt.
  • ha ansvaret for personalledels.
  • representere avdelingen internt i organisasjonen og overfor eksterne organisasjoner og bedrifter

Nødvendig for å jobbe som plattformsjef offshore

For å kvalifisere til jobbe som plattformsjef offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :