Jobb som materialforvalter

Materialforvaltere ajourholder registre over produserte varer og produksjonsmaterialer som mottas, veies, leveres, sendes eller lagres.


I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • ajourholde lagerregistre ved hjelp av EDB-programmer, bekrefte vareutsendelser, vurdere varebehov og rekvirere lagervarer.
  • ordne og kontrollere kvitteringer og varesendinger samt føre relevante registre.
  • ta imot, oppbevare og utlevere verktøy, reservedeler eller annen type utstyr og ajourholde relevante registre.
  • veie varer som mottas, leveres, produseres eller sendes ut samt ajourholde relevante registre.
  • utarbeide fortegnelse over møbler og andre gjenstander som er mottatt for oppbevaring.


Nødvendig for å jobbe som materialforvalter offshore

For å kvalifisere til jobbe som materialforvalter offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :