Loggingeniør

Tolker data fra loggeverktøy som blir kjørt nedihulls. Setter plugger og perforer ved E-Line operasjoner.

Vedlikehold av loggeverktøy.

Krav til kompetanse

Annen relevant utdanning/erfaring

Andre krav

For å jobbe som borelogger/loggingeniør må du ha godkjent offshore helseattest.