Jobb som kranfører

Kranførere opererer kraner og andre heisinnretninger.

 

Se firma du kan søke jobb til her

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • operere og overvåke mobile eller stasjonære kraner med faste eller bevegelige bommer.
  • operere og overvåke utstyr for heising, firing eller løfting av mannskap og materialer på byggeplasser eller i gruver.
  • operere og overvåke kabelutstyr e.l. for overfiring av mannskap og materialer .
  • operere og overvåke maskineri som åpner og lukker vippebroer.


Nødvendig for å jobbe som kranfører offshore

For å kvalifisere til jobbe som kranfører offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :

Karriere oversikt kranfører offshore

Stilling

Fører til

Vanlige krav

Tilleggskrav

Kranfører, assisterende

Kranfører

Godkjent offshore helseerklæring.

Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.

Kranfører

Inneha G5 kransertifikat for offshore kranførere. 2 år erfaring fra MOU eller annen relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.