Jobb som hjelpearbeider / roustabout / dekksarbeider

Dette er en av inngangsyrkene for jobb offshore. Hjelpearbeideren jobber på dekk i et team på 3-4 stk der kranfører er lederen.

Se firma du kan søke jobber til her

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • operere rotasjons- og slagboremaskineri og utstyr for å bore olje- og gassbrønner.
  • rense og bytte borestrenger, foringer og rør.
  • fjernoperere hydraulisk og mekanisk utstyr.
  • vedlikehold av utstyr og sette borerør på riktig plass.
  • ha beredskapsoppgaver som brannvakt, røykdykkere, MOB-båt og helivakt.
  • rengjøre dekket.
  • ta imot containere.
  • plassering av utstyr.

Nødvendig for å jobbe som hjelpearbeider / roustabout / dekksarbeider offshore

For å kvalifisere til jobbe som hjelpearbeider / roustabout / dekksarbeider offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs trenger man kun :

Karriereoversikt Boring

Stilling

Rekrutterer til

Vanlige krav

Tilleggskrav

Hjelpearbeider / dekksarbeider

Boredekksarbeider

5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess.
Se oversikt over anbefalte bakgrunner

 

eller VG1 TIP / elektro
VG2 Bore- brønnteknikk + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag

 

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver

Boredekksarbeider

Tårnmann

Tårnmann

Assisterende borer

Praksis som boredekksarbeider

Assisterende borer

Borer

Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg.

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.

Borer

Boresjef

Praksis som assisterende borer

Boresjef

Senior Boresjef

Praksis som borer

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.