Jobb som forpleingssjef

Forpleiningsansvarlig på plattformen. Forpleiningssjefen forbereder og lager til mat på offshore installasjoner og om bord på skip.

Se firma du kan søke jobb til her

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • planlegge måltider og forberede og lage til mat.
  • planlegge, ha oppsyn med og samordne kjøkkenarbeid


Nødvendig for å jobbe som forpleiningssjef

For å kvalifisere til jobbe som forpleiningssjef offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :

Anbefalt kurs :