Jobb som Elektriker

Elektrikere, elektronikere o.l. setter sammen, justerer, installerer og reparerer elektriske maskiner og elektriske apparater og utstyr i fartøy og borerigger.

 

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • sette sammen, justere og reparere forskjellige elektriske maskiner og motorer, generatorer, girveksler, instrumenter og kontrollapparater eller elektriske komponenter av heiser o.l.
  • sette sammen, justere og reparere elektriske deler i husholdningsapparater, industrimaskiner eller elektriske apparater i skip og plattformer.
  • installere, vedlikeholde og reparere åpne og innebygde elektriske ledningsnett og tilhørende utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser etc.i fartøy og plattformer.
  • utføre forskriftsmessig installasjon, montasje, sammenkobling, justering og regulering av elektrisk utstyr for bestemte formål innen et gitt område.
  • utføre feilsøking og utbedring av feil på elektrisk anlegg/utstyr.

Nødvendig for å jobbe som elektriker offshore

For å kvalifisere til jobbe som elektriker offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :