Jobb som DP (Dynamisk Posisjonering) og kontollromsoperatør

Har ansvaret for posisjoneringen til fartøyet/innretningen og for å overvåke at denne opprettholdes. Er ansvarlig navigatør og skal ta de nødvendige navigasjon og varslingsmessige forholdsregler.

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • operere Dynamic Positioning utstyret.
  • planlegge Dynamic Positioning operasjonering
  • gå Dynamic Positioning vakt

Nødvendig for å jobbe som DP og kontrollromsoperatør offshore

For å kvalifisere til jobbe som DP og kontrollromsoperatør offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :