Jobb som datatekniker

Dataingeniører og -teknikere tilbyr assistanse til brukere av datamaskiner (PC-er, flerbrukermaskiner, tjenestemaskiner i nettverk og stormaskiner) og assistanse i bruken av standard programvare på disse maskinene. Datateknikere og datamaskinoperatører overvåker, styrer og kontrollerer datamaskiner, nettverk og tilknyttede enheter som f.eks. utskriftsenheter, båndstasjoner, platelagre og kommunikasjonsutstyr eller annet EDB-utstyr som brukes til registrering, lagring, overføring, bearbeiding og presentasjon av elektronisk lagrede digitale data.

 

 

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • assistere brukere av PC-er ved installasjon av utstyr og standard (basis) programvare og når det oppstår problemer ved bruken av dette.
  • installere ny programvare på sentrale datamaskiner i nettverk, herunder konfigurere operativsystemer og annen standard (basis) programvare.
  • installere og tilpasse ytre EDB-enheter knyttet til PC- er og andre typer datamaskiner.
  • i samarbeid med systemutviklere installere, vedlikeholde og oppdatere dataprogrammer og tilpasse disse programmene i forhold til den datamaskinen hvor de skal brukes og til de standard (basis) programmer de skal samvirke med .


 

Nødvendig for å jobbe som datateknikker offshore

For å kvalifisere til jobbe som datateknikker offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :