Coiled Tubing Superintendent

Selskapets representant mot kunde.

Planlegger og er ansvarlig for utførelse av operasjon offshore.

Rapporterer til selskap og kunde.