Coiled Tubing Operator

Rigger opp og ned trykk kontrollutstyr samt vedlikeholder utstyr som blir brukt nedihulls under operasjoner.