Cementer

Foruten sementeringsoppdrag ifb med boring utfører cementer diverse oppdrag under brønnoperasjoner.

Eksempel på slike jobber kan være : trykktesting av plugger og tubing ifb med kompletteringsjobber og pumpejobber ifb med brønnrensing og brønnstimulering.