Jobb som borer, assisterende

En borer har ansvaret for boreteamet under boreprosessen. 

 

Se firma du kan søke jobb til her

Han følger med på aktivitetene og tolker de ulike signalene som brønnen avgir angående gass og væske trykk. Skulle en situasjon oppstå, så er det boreren som er ansvarlig for at de riktige tiltakene i forhold til situasjonen blir gjennomført.

Nødvendig for å jobbe som borer, assisterende offshore

For å kvalifisere til jobbe som borer, assisterende offshore trenger du følgende :

Har man allerede STCW-95 / IMO60 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger man kun :

Karriereoversikt Boring

Stilling

Rekrutterer til

Vanlige krav

Tilleggskrav

Hjelpearbeider / dekksarbeider

Boredekksarbeider

5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess.
Se oversikt over anbefalte bakgrunner

 

eller VG1 TIP / elektro
VG2 Bore- brønnteknikk + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag

 

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver

Boredekksarbeider

Tårnmann

Tårnmann

Assisterende borer

Praksis som boredekksarbeider

Assisterende borer

Borer

Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg.

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.

Borer

Boresjef

Praksis som assisterende borer

Boresjef

Senior Boresjef

Praksis som borer

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.