Jobb som boreleder / drilling supervisor

Boreleder / Drilling supervisor er den som leder borelaget.

Se firma du kan søke jobb til her

En boreleder følger med mannskapet, følger med rutiner og sikkerheten. Borelederen sørger for at boringen blir utført som planlagt.

 

Nødvendig for å jobbe som boreleder / drilling supervisor offshore

For å kvalifisere til jobbe som boreleder / drilling supervisior offshore trenger du følgende:

Har du allerede STCW-95 / IMO60/50 sikkerhetskurs og vil jobbe på en offshore installasjon trenger du kun:

Karriereoversikt Boring

Stilling

Rekrutterer til

Vanlige krav

Tilleggskrav

Hjelpearbeider / dekksarbeider

Boredekksarbeider

5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess.
Se oversikt over anbefalte bakgrunner

 

eller VG1 TIP / elektro
VG2 Bore- brønnteknikk + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag

 

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver

Boredekksarbeider

Tårnmann

Tårnmann

Assisterende borer

Praksis som boredekksarbeider

Assisterende borer

Borer

Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg.

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.

Borer

Boresjef

Praksis som assisterende borer

Boresjef

Senior Boresjef

Praksis som borer

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.