Jobb som boredekksarbeider / roughneck

Dette er en av inngangsyrkene for jobb offshore. Boredekksarbeideren jobber med praktiske oppgaver på boredekket i selve boredekksoperasjonen.

Se firma du kan søke jobb til her

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • operere rotasjons- og slagboremaskineri og utstyr for å bore olje- og gassbrønner.
  • rense og bytte borestrenger, foringer og rør.
  • fjernoperere hydraulisk og mekanisk utstyr.
  • vedlikehold av utstyr og sette borerør på riktig plass.
  • ha beredskapsoppgaver som for eksempel livbåtfører.

Nødvendig for å jobbe som boredekksarbeider / roughneck offshore

For å kvalifisere til jobbe som boredekksarbeider / roughneck offshore trenger du følgende:

Har du allerede STCW-95 / IMO60 / IMO50 sikkerhetskurs trenger du kun:

Andre relevante kurs / erfaring:

Karriereoversikt Boring

Stilling

Rekrutterer til

Vanlige krav

Tilleggskrav

Hjelpearbeider / dekksarbeider

Boredekksarbeider

5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess.
Se oversikt over anbefalte bakgrunner

 

eller VG1 TIP / elektro
VG2 Bore- brønnteknikk + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag

 

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver

Boredekksarbeider

Tårnmann

Tårnmann

Assisterende borer

Praksis som boredekksarbeider

Assisterende borer

Borer

Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg.

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.

Borer

Boresjef

Praksis som assisterende borer

Boresjef

Senior Boresjef

Praksis som borer

Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.