Firma som ansetter til jobb innen forpleining

Firmaene i denne kategorien ansetter folk for jobb i forpleiningsfunksjoner offshore. Dette inkluderer Catering, Kokk, Renhold / Vask, Sykepleier og eventuelle andre støttefunksjoner

Typiske stillingstitler

Forpleiningssjef, Kokk, Renholdsoperatør, Sykepleier.

Vanlige krav til kurs

Annen relevant erfaring

Firmaliste

ESS Support Services AS

ESS Support Services AS er landets største selskap innen offshore- og anleggscatering, bedriftsforpleining, kantinedrift og facility management.

Telefon: 51 89 88 00

Norsk Offshore Catering AS

Norsk Offshore Catering AS er et veletablert firma med ca. 250 ansatte, og leverer offshore cateringtjenester til 12 installasjoner på norsk sokkel.

Telefon: 40 00 36 41

Sodexo Remote Sites Norway AS

Sodexo Remote Sites Norway AS har vært i Norge siden 1995. Vi leverer facilities management-tjenester til olje- og gassindustrien, både offshore og på land.

Telefon: 51 70 71 72